Moderata seniorer

Styrelsen för verksamhetsåret 2020

Britt Olsson, ordförande

Anita Esping, 1:e vice ordf.

Åke Hybbinette, 2:e vice ordf.

Eva Rice, ledamot

Anita Sidén, ledamot

Lilian Baaz, ledamot

Anita Carlstedt. ledamot

———

Kontakt

Ordförande Britt Olsson

brittolsson8@gmail.com

 

Tappade uppkopplingen