Moderata seniorer

På bilden representeras vår styrelse av Peter Strömberg, Eva Rice, Britt Olsson, Åke Hybbinette och Anita Carlstedt. 

Kontakt

Ordförande Britt Olsson

brittolsson8@gmail.com

 

Tappade uppkopplingen