Moderata seniorer

Styrelsen för verksamhetsåret 2020

Britt Olsson, ordförande

Anita Esping, 1:e vice ordf.

Åke Hybbinette, 2:e vice ordf.

Eva Rice, ledamot

Anita Sidén, ledamot

Lilian Baaz, ledamot

Anita Carlstedt. ledamot

———-

Vårens program 2020

Bästa Seniorer,
Vårt program för våren 2020, ser ut som följer och vi hoppas att våra
seminarier känns lockande att ta del av!

Onsdag 22/1 kl 13.00 Årsmöte
Jan Hallberg, mötesordförande
Axel Josefson, kommunstyrelsens
ordförande i Gbg, talare

Onsdag 12/2 kl 13.00 Liseberg tar emot oss för ett besök
Christer Holmgren, ordf i Lisebergs
styrelse för M
Andreas Andersen, vd

Måndag 9/3 kl 13.00 Johan Forssell
Rättspolitisk talesperson för
Moderaterna i Riksdagen

Onsdag 25/3 kl 13.00 Kristina Tharing
Göteborgs kulturliv
Kulturnämndens vice ordförande för M

Måndag 20/4 kl 13.00 Camilla Waltersson Grönvall
Talesperson för sjukvårdsfrågor
för Moderaterna i Riksdagen

Onsdag 6/5 kl 13.00 Avslutningslunch
plats meddelas senare och anmälan
krävs. Lista kommer att finnas

Varmt välkomna!
Styrelsen genom Britt Olsson, ordförande

———

Kontakt

Ordförande Britt Olsson

brittolsson8@gmail.com

 

Tappade uppkopplingen