Moderaterna i Göteborg och Västra Götaland

Adress: Otterhällegatan 2, 411 18 Göteborg
Växeltelefon: 031-17 46 90
E-post: info@moderatvg.se

 

Kontakt Göteborg   

 

Maria Gathendahl

Ombudsman Göteborg

maria.gathendahl@moderatvg.se

 

Kontakt Västra Götaland

 

Lena Jernehed

Tf. Chefsombudsman Västra Götaland

lena.jernehed@moderatvg.se

 

Nina Öhrn

Utbildningschef Västra Götaland

nina.orhn@moderatvg.se

 

Erik Lindqvist

Koordinator politikutveckling Västra Götaland

erik.lindqvist@moderatvg.se

 

Terese Blomqvist

Koordinator politikutveckling Västra Götaland

terese.blomqvist@moderatvg.se

 

Johanna Törnström

Föräldraledig kommunikationsansvarig Västra Götaland

 

Tomas Nilsson

IT-ansvarig Västra Götaland

tomas.nilsson@moderatvg.se

 

Dennis Alvdén

Vikarie politikutveckling

dennis.alvden@moderatvg.se

 

Tappade uppkopplingen