Miljö och hållbarhet

Ett hållbart Göteborg

För oss moderater handlar lokal miljöpolitik om att göra det enkelt för människor att göra rätt och att satsa där det gör mest skillnad. Vi vill uppmuntra människor att åka kollektivt och köra miljövänliga bilar, snarare än att göra det svårt för bilen att ta sig fram i staden.

Vi vill att offentlig verksamhet ska vara föregångare i miljöarbetet, därför är vi stolta över att ha varit drivande i arbetet med att ta fram en ny miljöplan i Västra Götalandsregionen för att minska regionens verksamheters miljöpåverkan.

I Göteborg handlar en stor del av miljöutmaningarna om närmiljö till exempel buller, luftkvalitet och nedskräpning. Vi vill också underlätta för människor att sortera sina sopor.

Teknikutveckling och marknadsekonomi är viktiga drivkrafter i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Moderaternas mål

  • Vi vill att Göteborg ska vara en föregångare som en modern grön och teknikpositiv storstad.

Moderaternas förslag

  • Vi vill skärpa upp arbetet med renhållningen i staden och minska skräpet på gatorna. En renare stad skapar ökad trygghet, mindre problem med skadedjur och dessutom hindrar det skräp från att hamna i havet.
  • Göteborg har problem med luftmiljö och buller. Vi tror inte på pekpinnar får människor att köra mindre bil i staden, däremot att underlätta för människor att åka kollektivt. Därför är vi emot regeringens förslag om Miljözoner. Vi tror istället på att satsa på kollektivtrafiken, underlätta för gång och cykel samt arbeta för att öka omställningen av fordonsflottan till mer miljövänliga fordon.
  • Vi vill att de grönområden som finns i staden ska vara mer tillgängliga för medborgaren. Vi vill se fler sammanhängande promenad- och motionsstråk och bättre belysning i våra parker för att öka tryggheten.
Tappade uppkopplingen