facebook 357659877249_10155326566042250

Det är få politiska vildar som är personvalda och därmed kan hävda att deras mandat är deras personliga och inte partiets. Den just avhoppade riksdagsledamoten är inget undantag.

Tappade uppkopplingen