facebook 357659877249_10155243371482250

Allt talar för att det nu blir en slags minnesplats för veteraner i Skövde. Igår beslutade en enig Kultur- och fritidsnämnd att ställa sig bakom förslaget. Det gläder mig!

Tappade uppkopplingen