facebook 357659877249_10155084074147250

Att alla i vårt land ska känna grundläggande trygghet och uppleva personlig frihet är en fråga om rättvisa och jämställdhet.

När rättsstaten viker och sviker är kvinnorna de första och mest utsatta offren. Nästan var tredje kvinna i Sverige uppger att de känner sig otrygga när de vistas utomhus i sitt eget bostadsområde om kvällarna (enligt BRÅ). Det är orimligt, det är oanständigt och det är oacceptabelt.

Rättsstaten behöver renoveras. Tryggheten måste återtas, värnas och försvaras. Låt oss börja med att se till att vi får fler poliser.

Tappade uppkopplingen