facebook 357659877249_10155079615312250

Det här med att införa värnplikt, som i realiteten endast omfattar en liten del av en årskull, har sina sidor. Jag menar dock att fördelarna överväger nackdelarna. Krigsorganisationen måste bemannas skyndsamt och dessutom ges rimliga förutsättningar för att kunna utvidgas.

Tappade uppkopplingen