facebook 357659877249_10155050659617250

I Skövde Nyheter berättar jag om Skövdemoderaternas beslut om att verka för att ge kommunerna möjlighet att inrätta lokal ordningspolis.

Jag och vi ser förslaget som framåtsyftande snarare än nostalgiskt. Därför är tidningens bildval lite märkligt.

Tappade uppkopplingen