Kretsstyrelsen

Ordförande
David Josefsson

1:e vice ordförande
Toni Orsulic

2:e vice ordförande

Ledamöter
Hakan Önal
Henrik Sjöstrand
Elin Chorzynski
Angelika Gelin
Rikard Eriksson
Anneli Rhedin

Öppna Moderater
Patrik Nordin

MQ
Monika Beiring

MUF
Sarah Ullmark

MSS
Britt Olsson

Tappade uppkopplingen