Kretsstyrelsen

Ordförande
David Josefsson

1:e vice ordförande
Toni Orsulic

2:e vice ordförande
Margareta Broang

Ledamöter
Hakan Önal
Henrik Sjöstrand
Elin Chorzynski
Angelika Gelin
Rikard Eriksson
Gustaf Göthberg

Öppna Moderater
Patrik Nordin

M-kvinnorna
Monika Beiring

Moderata ungdomsförbundet
Sarah Ullmark

Moderata seniorer
Britt Olsson

Tappade uppkopplingen