Kretsstyrelsen

Ordförande
David Josefsson

1:e vice ordförande
Toni Orsulic

2:e vice ordförande
Margareta Broang

Ledamöter
Hakan Önal
Henrik Sjöstrand
Elin Chorzynski
Angelika Gelin
Rikard Eriksson
Gustaf Göthberg

Öppna Moderater
Patrik Nordin

MQ
Monika Beiring

MUF
Sarah Ullmark

MSS
Britt Olsson

Tappade uppkopplingen