Integration

Integration som fungerar

Segregationen och utanförskapet i Göteborg är ett av de största problemen vi politiker har att hantera. Göteborg har blivit en stad som slits isär, med stadsdelar som präglas av hög arbetslöshet, kriminalitet och att skolresultaten rasar.

Idag finns det sju områden i Göteborg som polisen klassat som särskilt utsatta. Det innebär att det är svårt för polisen att utföra sitt arbete, där det finns parallella samhällsstrukturer och där det finns våldsbejakande religiös extremism.

Stadens ytterområden präglas också av en ensidig bostadsmarknad med trångboddhet där det inte går att göra boendekarriär. Det innebär att de som etablerar sig i samhället tvingas välja att flytta därifrån när de vill byta till en bättre bostad.

Göteborg har de senaste åren tagit emot många nyanlända och staden står nu på bristningsgränsen vad man klarar vad gäller att försörja med bostäder, skola och social omsorg. Vi är emot att staden bygger temporära boenden och anser istället att lösningen ligger i att ta fram bostäder hos privata hyresvärdar och privatpersoner som hyr ut rum eller delar av sin bostad. Dessutom måste andra kommuner i Sverige ta ett större ansvar.

Moderaternas mål

  • Göteborg ska vara en stad som håller ihop. Här ska arbete premieras och man ska känna sig trygg i alla stadsdelar. Det ska gå att göra boendekarriär i sin egen stadsdel.

Moderaternas förslag

  • Vi vill stärka arbetslinjen och minska bidragsberoendet. Därför vill vi ställa krav på motprestation för den som uppbär försörjningsstöd och införa särskilda utredare inom individ- och familjeomsorgen för att motverka bidragsfusk.
  • Vi vill bygga fler småhus i områden som präglas av flerfamiljshus och ombilda till bostadsrätter i områden där hyresbostäder är den dominerande bostadsformen.
  • Vi vill stärka trygghetsarbetet i Göteborg med fler poliser och ordningsvakter och bättre kameraövervakning
  • Vi vill stoppa planerna på temporära boenden för nyanlända och istället ordna boende hos privata hyresvärdar och hos privatpersoner frivilligt vill hyra ut rum eller delar av sin bostad samt att andra kommuner tar ett större ansvar.
Tappade uppkopplingen