Ekonomi

Ordning och reda i ekonomin

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har tillsammans presenterat ett budgetförslag för Göteborgs Stad 2019. Vi har en mycket tydlig tyngdpunkt på välfärden. Staden ska inte hålla på med jippon och symboliska utspel. Göteborg växer så att det knakar och det är vi glada för. Då, som alltid, måste man använda skattepengar varsamt och ansvarsfullt till framför allt skola, omsorg, bostadsbyggande och trygghet. Alliansen gör det.

Under många år har kommunens utgifter tillåtits öka snabbare än intäkterna. Den kommunala ekonomin håller på att urgröpas och kostnadsutvecklingen måste dämpas. Alliansen tar i sitt budgetförslag ansvar för ekonomin och säkerställer att göteborgarna får valuta för skatten och garanteras den välfärd de betalat för. Skatten ligger på en hög nivå i Göteborg och bör inte höjas, snarare tvärtom. Under 2019 vill vi sjösätta en ny styrning och ledning av staden, vilket ytterligare kommer att bidra till effektivare verksamheter och att pengarna hamnar där de ska.

Valfrihet i välfärden stärker den enskildes makt och ska tillämpas på alla områden där så är möjligt. Införande av LOV inom hemtjänsten och daglig verksamhet är viktiga segrar för att öka den enskildes frihet i Göteborg. Fler frihetsreformer ska genomföras under kommande år. Ökad konkurrens leder till ökad kvalitet, vilket ger göteborgarna en bättre välfärd.

Några viktiga satsningar från Alliansens budgetförslag:

 • Ökad kvalitet i grundskolan 80 mnkr
 • Tidiga insatser, lugn och ro i klassrummet 25 mnkr
 • Lönesatsning, lärare och rektorer 30 mnkr
 • Förstärkt elevpeng i gymnasieskolan 20 Mkr
 • Ökad kvalitet, förbättrad arbetsmiljö och mindre barngrupper i förskolan 90 mnkr
 • Lönesatsning, förskolechefer 5 mnkr
 • 100 nya äldreboendeplatser 30 mnkr
 • Investeringar för välfärdsteknik 50 mnkr
 • Bättre integration genom fler jobb & stärkt företagsklimat 45 mnkr
 • Ett tryggare Göteborg  33 mnkr
 • Rent och snyggt i Göteborg 31 mnkr
 • Ökat bostadsbyggande och stadsutveckling 40 mnkr
 • Bättre underhåll av vägar 300 mnkr
 • Bättre cykelbanor 20 mnkr
 • Utökat aktivitetsbidrag till föreningslivet 10 mnkr

 

Tappade uppkopplingen