Trygghet

Återta Göteborg

Göteborg har förändrats. Här finns Otryggheten breder ut sig. Av de 23 områden, som är allra värst utsatta av kriminalitet och utanförskap i Sverige, ligger hela sju i Göteborg. Få saker inskränker på människors liv lika mycket som hot, stölder, våld eller andra brott. Att minska brottsligheten och att öka tryggheten är därför den viktigaste frågan för oss.

Göteborgs Stad behöver arbeta långsiktigt med att förebygga utanförskap och kriminalitet. Närvaro i skolan och godkända betyg är en oöverträffad försäkring mot att hamna i gängkriminalitet. Likaså att ha ett jobb till, att få känna sig behövd och att klara sin försörjning utan att vara beroende av bidrag. Men också att ha tillgång till en bostad, utan svarta hyreskontrakt i tredje och fjärde hand.

De kriminella gängen härjar och skapar oro här och nu. Dessvärre har vi en regering som inte förmår att vidta åtgärder. Det duger inte. Men vi kan inte vänta längre. Vi behöver vända utvecklingen och återta Göteborg.

Moderaternas mål

Göteborg ska vara en trygg och välkomnande stad för oss som bor här och för dem som besöker oss. Tryggheten ska öka. Brottsligheten ska minska.

Moderata förslag för ett tryggare Göteborg

 • Göteborg behöver fler poliser! 2025 ska det finnas 25 000 poliser, jämfört med knappt 20 000 idag.
 • För att poliserna ska bli fler, måste fler poliser välja att stanna kvar i yrket. Därför måste polislönerna höjas.
 • Lokala ordningsvakter ska stödja Polisen med att upprätthålla trygghet, lag och ordning i centrala Göteborg med början i området Resecentrum/Nils Ericsonterminalen – Kanaltorget – Nordstan – Brunnsparken – Gustaf Adolfs torg.
 • Övervakningskameror ska bidra till att öka tryggheten på platser och i områden som idag är brottsutsatta och upplevs som otrygga. Detta ska ske i samverkan med Polisen och med operatörsövervakade kameror.
 • Kameraövervakningslagen måste moderniseras, så att det blir avsevärt lättare än idag att få tillstånd för övervakning av allmän plats.
 • Med ett åtgärdsprogram för ombyggnation och ljussättning ska otrygga platser göras tryggare. Här ska området Kanaltorget-Nordstan-Brunnsparken ges högsta prioritet.
 • Nordstan ska ges möjlighet att kunna stänga tidigare än idag (kl 02.00). vår uppfattning är att köpcentrat ska kunna stängas när butikerna stänger (kl 22.00).
 • Polisen ska ges befogenhet att belägga kriminella eller ordningsstörande individer med zonförbud, vilket gör det olagligt för dessa att vistas på utpekade platser.
 • Kommunen ska lokalt kunna förbjuda tiggeri på platser där det är motiverat för att upprätthålla ordning och trygghet.
 • Bidrag ska gå till dem som behöver och är berättigade därtill. Därför ska bidragskontrollanter, med uppgift att upptäcka och stoppa felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd, införas.
 • Straffen för grova brott behöver skärpas. Konsekvensen för dråp, synnerligen grov och grov misshandel, grovt rån, grov utpressning, grovt olaga hot och grovt olaga tvång ska vara ett längre fängelsestraff än idag.
 • Möjligheten för villkorlig frigivning från fängelsestraff ska slopas för återfallsförbrytare.
 • En gärningsman ska ställas till svars och lagföras för samtliga sina begångna brott. Därför ska dagens orättfärdiga ”mängdrabatt” slopas.
 • Den som har fyllt 18 är vuxen och ska förväntas ta ansvar för sina handlingar. Den ungdomsrabatt, som ger brottslingar mildare straff upp till de är 21 år, ska slopas.
 • Skolan ska vara en trygg arbetsplats för våra barn. Säkerhetssituationen i Göteborgs skolor ska därför genomlysas för att säkerhetshöjande åtgärder sedan ska kunna vidtas.
 • Göteborgs skolor ska vara drogfria. Myndiga elever och omyndiga elevers vårdnadshavare ska erbjudas avtal om frivilliga drogtester.
 • I samverkan med Polisen ska narkotikahundar genomföra oanmälda genomsökningar i gymnasieskolorna efter skoltid.
 • Omfattningen av s k hedersrelaterat våld ska omedelbart utredas och klargöras för att Staden ska kunna utverka motåtgärder och befria de företrädesvis unga kvinnor och flickor för vilka familjen är ett fängelse.
 • Göteborgs arbete mot våldsbejakande extremism ska förstärkas och utvecklas. Tyngdpunkten ska ligga i det förebyggande arbetet och syfta till att stoppa nyrekrytering till extremistiska organisationer.

 

Tappade uppkopplingen