Trafik och infrastruktur

Göteborg är en stad som växer. Fram till 2035 beräknas stadens befolkning växa med 150 000 invånare. Då krävs det att infrastrukturen också utvecklas, så att fler människor kan röra sig i staden samtidigt – till och från arbete, utbildning eller fritidsintressen.

Moderaternas mål

Vi vill att det ska vara enkelt att röra sig i Göteborg, oavsett om man åker kollektivt, cyklar, går eller åker bil.

Moderata förslag för en bättre infrastruktur i Göteborg

  • Vi vill riva upp den rödgröna trafikstrategin som går ut på att biltrafiken ska minska med 25%. Det är en helt orimlig målsättning om staden ska samtidigt ska växa och de rödgröna åtgärderna har inte heller gett effekt – trafiken ökar årligen med ca 2%. Vi tror istället på de mål som gemensamt antagits mellan Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och omkringliggande kommuner om att biltrafiken ska hållas på en konstant nivå och att trafikökningar ska ske i främst kollektivtrafiken och i gång och cykel.
  • Satsningarna i Västsvenska paketet är nödvändiga för att få en fungerande infrastruktur i Göteborg. Det handlar både om pendeltågstunneln under Göteborg, Västlänken, och om den nya Hisingsbron som ersätter Göta Älvbron samt Marieholmstunneln som avlastar Tingsstadstunneln.
  • Vi vill värna parkeringsmöjligheterna i Göteborg. Totalt ligger 5 000 parkeringsplatser i centrala stan i riskzonen de kommande åren på grund av nybyggnationer och infrastruktursatsningar. Ersättningslösningar måste fram – det är viktigt för en levande stad att man kan parkera sin bil. Det gäller oavsett om man bor, jobbar eller besöker innerstan.
  • Vi vill satsa på bättre och säkrare parkeringsmöjligheter för cyklar. Extra viktigt är detta vid kollektrafiknoder och vid större kommunala arbetsplatser. Det är också viktigt att de kommunala fastighetssbolagen ligger i framkant och erbjuder bra parkeringsmöjligheter för sina hyresgäster. Dessutom vill vi utveckla lånecykelsystemet i Göteborg så att det inkluderar hela staden och Mölndal och Partille.

 

Tappade uppkopplingen