Skola och förskola

En av kommunens viktigaste kärnuppgifter är att se till att barnen erbjuds bra förskolor och skolor. Det är en förutsättning för att föräldrar ska kunna arbeta och det lägger grunden för barnens möjligheter att lyckas i framtiden. Tyvärr har Göteborg under det rödgröna styret misslyckats med båda dessa uppgifter.

En trygg förskola med plats för barnen

Förskolan har efter decennier av köer nu de senaste åren dragits med stora gruppstorlekar. Det gynnar inte tryggheten och försvårar det pedagogiska uppdraget.

Moderaterna vill minska barngrupperna i staden. Vi vill börja med minskningen av barngrupperna där behovet är som störst. Skolverkets rekommendationer ska vara vägledande i arbetet.

Samtidigt vill vi säkerställa att det byggs nya förskolor, både fristående och kommunala, för att inte grupperna ska öka framöver igen. Inga barngrupper ska vara större än att alla barn känner sig trygga och att det pedagogiska uppdraget kan genomföras.

En skola där alla elever kan få lyckas till 100 procent av sin förmåga

Skolan har fortfarande en nedåtgående trend vad gäller godkända betyg och gymnasiebehörighet efter årskurs 9. Vårtterminen 2017 lämnade var tredje elev grundskolan utan godkända betyg och nära var fjärde elev saknade gymnasiebehörighet. Det är trender som måste vändas.

Vi vill att Göteborg ska ge alla elever möjlighet att lyckas till 100 procent av sin förmåga. För att det ska lyckas behöver vi ha förtroende för lärare och rektorer samt se till att skolan får rätt och tillräckliga resurser.

Såväl rektorer som lärare är idag alldeles för bakbundna i sitt arbete och mycket tid går åt till annat än det pedagogiska uppdraget. Vi vill renodla lärarnas och rektorernas arbete genom att ta bort alla politiska mål som inte är relaterade till kunskapsuppdraget. I korthet så anser vi att det räcker med Skollagen och läroplanerna för att styra skolan.

Vi vill ge rektor fullt ansvar för budgeten och verksamheten. Det gör att rektorn, utifrån sin roll som pedagogisk ledare, kan fatta de beslut som leder till en framgångsrik skola. Samtidigt vill vi göra en lönesatsning på rektorer.

Alla elever måste få såväl stöd som utmaningar för att nå så långt som möjligt. Det ska vara tillåtet med spetsutbildningar likväl som det ska vara obligatoriskt med stödinsatser där det behövs. Stödet ska sättas in tidigt och det ska vara möjligt med stödundervisning även sommartid.

Tappade uppkopplingen