Moderaterna i Västra Götaland

Adress: Otterhällegatan 2, 411 18 Göteborg
Telefon: 031-17 46 90
E-post: info@moderatvg.se

Förbundskansliet är normalt bemannat under kontorstid. 

Kontakt    

Gustaf Josefson
Chefombudsman
0735-142619
gustaf.josefson@moderatvg.se

Lena Jernehed
Partiombudsman med ansvar för organisation
0735-11 56 58
lena.jernehed@moderatvg.se

Nina Högström
Partiombudsman med ansvar för kompetensutveckling 
0735-25 45 27
nina.hogstrom@moderatvg.se

Magnus Hammar 
Partiombudsman med ansvar för politikutveckling 
0761-90 98 27
magnus.hammar.borsch@moderatvg.se

Christina Heikel
Partiombudsman med ansvar för kommunikation
0735-28 09 35
christina.heikel@moderatvg.se

Johanna Törnström 
Föräldraledig kommunikationsansvarig

Caroline Karlsson
Pressansvarig
0768-08 45 49
caroline.karlsson@moderatvg.se

Tomas Nilsson
IT-ansvarig
0706-42 36 75
tomas.nilsson@moderatvg.se

Erik Lindqvist
MUF-ombudsman
0736-957 920
erik.lindqvist@moderatvg.se

Tappade uppkopplingen