Huvudkontoret

Adress: Otterhällegatan 2, 411 18 Göteborg

Telefon: 031-17 46 90

E-post: info@moderatvg.se

Förbundskansliet är normalt bemannat under kontorstid. Har du något möte eller söker någon är det dock bäst om du stämmer av en tid med personen ifråga.

Kontakt på förbundskansliet

Ledning

Gustaf ansvarar för den övergripande ledningen, strategisk planering och förbundsstyrelsen, samt kontakt med partiets centrala ledning. I ledningen ingår också förbundets analysarbete, och personalansvaret för den lokalt anställda personalen.

Gustaf Josefson

0735-142619

gustaf.josefson@moderatvg.se

 

Organisationsfrågor

Lena handhar organisationsfrågor, såsom stadgefrågor och administrativa frågor. I funktionen

ingår också löpande uppföljning av förbundets ekonomi.

Lena Jernehed

Partiombudsman

0735-11 56 58

lena.jernehed@moderatvg.se

 

Kompetensutveckling

Nina ansvarar för den sammanhållna kompetensutvecklingen i förbundet. En av de stora fördelarna med ett större förbund är att kunna genomföra gemensamma utbildningar för att höja kompetensen i hela förbundet.

Nina Högström

Partiombudsman

0735-25 45 27

nina.hogstrom@moderatvg.se

 

Politikutveckling

Partiets huvuduppgift är att ta fram och utveckla politik kring olika samhällsproblem. Förbundets politikutvecklingsfunktion syftar till att hjälpa föreningarna med strukturer i detta arbete. Magnus ansvarar för denna funktion.

Magnus Hammar Borsch

Partiombudsman

0761-90 98 27

magnus.hammar.borsch@moderatvg.se

 

Kommunikation

Johanna ansvarar för förbundets interna och externa kommunikation.

Det innebär också att hjälpa föreningarna med strukturer för hur man på ett bra och effektivt sätt kan kommunicera sin politik.

Johanna Törnström – Föräldraledig

johanna.tornstrom@moderatvg.se

 

Göteborg

Jessica är biträdande Partiombudsman och ansvarar för Göteborgsmoderaternas verksamhetsplanering och -uppföljning.

Jessica Tengeland.

0706 – 07 40 12

jessica.tengeland@moderatvg.se

 

IT

Tomas svarar för förbundets IT-utveckling.

Tomas Nilsson

0706-42 36 75

tomas.nilsson@moderatvg.se

 

MUF-ombudsman

 

Erik Lindqvist

0736-957 920

erik.lindqvist@moderatvg.se

Tappade uppkopplingen