Kretsstyrelse

Maria Rydén (ordf.)
Axel Josefson (1 v.ordf.)
Mats Brodefors (2 v.ordf.)

Ledamöter;
David Josefsson
Eva Rice
Rebecca Amiri
Rickard Eriksson
Angelica Gelin
Hakan Önal
Annelie Rhedin (ModeratKvinnorna)
Hanna Friberg (MUF)
Patrik Nordin ( Öppna Moderater)
Britt Olsson ( Moderata Seniorer)

Tappade uppkopplingen