Förtroendevalda

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunalråden i kommunstyrelsen på Gustaf Adolfs Torg.

Jonas Ransgård
Gruppledare och kommunalråd

Kristina Tharing
Kommunalråd

Maria Rydén
Kommunalråd

Hampus Magnusson
Bitr. Kommunalråd

Medarbetare

Anders G Johansson
Stabschef

Anders handlägger frågor rörande:

– Trygghet och brottsförebyggnade

anders.g.johansson@stadshuset.goteborg.se
073-684 40 24

 

Caroline Karlsson
Presssekreterare

caroline.karlsson@stadshuset.goteborg.se
076 808 45 49

 

Linda Siverbo
Budgetsekreterare

Linda handlägger frågor rörande:

– Kommunbudget

– Ekonomi, näringsliv och bolag

– Upphandling, utveckling och revision

linda.siverbo@stadshuset.goteborg.se
070-574 13 45

 

Terese Blomqvist
Stadssekreterare

Terese handlägger frågor rörande:

– Äldrefrågor och funktionshinder

– Individ- och familjeomsorg

– Hemsjukvård och folkhälsa

– Personal, kvalitetsutmärkelser och priser

– Demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, HBTQ och minoritetsfrågor

terese.blomqvist@stadshuset.goteborg.se
070-780 11 10

 

Henrik Ekelund
Stadssekreterare

Henrik handlägger frågor rörande:

– förskola, grundskola och gymnasieskola

– kultur, fritid, idrott och föreningsliv

– medborgarservice, IT och e-tjänster

– fonder, stipendier och stiftelser

– turism, besöksnäring och evenemang

henrik.ekelund@stadshuset.goteborg.se
076-104 61 49

 

David Josefsson
Stadssekreterare

David handlägger frågor rörande:

– Stadsbyggnad

– Fastighet och mark

– Trafik och färdtjänst

– Miljö, klimat, kretslopp, park och Natur

– Arbetsmarknad och vuxenutbildning

– Utanförskap och integration

– Ungdoms- och studentfrågor

david.josefsson@stadshuset.goteborg.se
072-522 89 31

 

Sandra van Tuel
Gruppsekreterare

Sandra handläggare frågor rörande:

– Kommunstyrelse- och kommunfullmäktigegruppernas ärenden, handlingar och beslut.

– Administrativt ansvarig

sandra.malmberg@stadshuset.goteborg.se
070-729 67 90

 

 

Tappade uppkopplingen