Förtroendevalda

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunalråden i kommunstyrelsen på Gustaf Adolfs Torg.

Jonas Ransgård
Gruppledare och kommunalråd

Kristina Tharing
Kommunalråd

Hampus Magnusson
Kommunalråd

Axel Josefson
Bitr. kommunalråd

Medarbetare

Anders G Johansson
Stabschef

Anders handlägger frågor rörande:

– Trygghet och brottsförebyggnade

anders.g.johansson@stadshuset.goteborg.se
073-684 40 24

 

Gustaf Göthberg
Pressekreterare

gustaf.gothberg@stadshuset.goteborg.se

073-666 25 69

 

Linda Siverbo
Budgetsekreterare

Linda handlägger frågor rörande:

– Kommunbudget

– Ekonomi, näringsliv och bolag

– Upphandling, utveckling och revision

linda.siverbo@stadshuset.goteborg.se
070-574 13 45

 

Terese Blomqvist
Stadssekreterare

Terese handlägger frågor rörande:

– Äldrefrågor och funktionshinder

– Individ- och familjeomsorg

– Hemsjukvård och folkhälsa

– Personal, kvalitetsutmärkelser och priser

– Demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, HBTQ och minoritetsfrågor

terese.blomqvist@stadshuset.goteborg.se
070-780 11 10

 

Mathias Bred
Stadssekreterare

Mathias handlägger frågor rörande:

– förskola, grundskola och gymnasieskola

– kultur, fritid, idrott och föreningsliv

– medborgarservice, IT och e-tjänster

– fonder, stipendier och stiftelser

– turism, besöksnäring och evenemang

mathias.bred@stadshuset.goteborg.se
073-666 22 37

 

David Josefsson
Stadssekreterare

David handlägger frågor rörande:

– Stadsbyggnad

– Fastighet och mark

– Trafik och färdtjänst

– Miljö, klimat, kretslopp, park och Natur

– Arbetsmarknad och vuxenutbildning

– Utanförskap och integration

– Ungdoms- och studentfrågor

david.josefsson@stadshuset.goteborg.se
072-522 89 31

 

Maria Gathendahl
Gruppsekreterare

Maria handläggare frågor rörande:

– Kommunstyrelse- och kommunfullmäktigegruppernas ärenden, handlingar och beslut.

– Administrativt ansvarig

maria.gathendahl@stadshuset.goteborg.se

073-666 22 26

 

 

Tappade uppkopplingen