Ekonomi

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har tillsammans presenterat ett budgetförslag för Göteborgs Stad 2018.

Under många år har kommunens utgifter tillåtits öka snabbare än intäkterna. Den kommunala ekonomin håller på att urgröpas och kostnadsutvecklingen måste dämpas. Alliansen tar i sitt budgetförslag ansvar för ekonomin och säkerställer att göteborgarna får valuta för skatten och garanteras den välfärd de betalat för. Skatten ligger på en hög nivå i Göteborg och bör inte höjas, snarare tvärtom.

Vi har en mycket tydlig tyngdpunkt på välfärdens kärnuppgifter. Staden ska inte hålla på med jippon och symboliska utspel. Göteborg växer så att det knakar och det är vi glada för! Då, som alltid, måste man dock använda skattepengar varsamt och ansvarsfullt till framför allt skola, omsorg, bostadsbyggande och trygghet. Alliansen gör det.

Valfrihet i välfärden stärker den enskildes makt och ska tillämpas på alla områden där så är möjligt. Införande av LOV inom hemtjänsten och daglig verksamhet är viktiga segrar för att öka den enskildes frihet i Göteborg. Fler frihetsreformer ska genomföras under kommande år. Ökad konkurrens leder till ökad kvalitet, vilket ger göteborgarna en bättre välfärd.

Några utvalda satsningar från Alliansens budgetförslag:

 

 • Bättre kunskapsresultat och studiero i skolan 77 Mkr
 • Lönesatsning, rektorer 22.5 Mkr
 • Förstärkt gymnasieskola 30 Mkr
 • Mindre grupper och ökad kvalitet i förskolan 86 Mkr
 • Lönesatsning, förskolechefer 4.8 Mkr
 • 100 nya äldreboendeplatser 30 Mkr
 • Fler ska komma i jobb & stärkt företagsklimat 45 kr
 • Trygghetssatsning “Återta Göteborg” 30.5 Mkr
 • Rent och snyggt i Göteborg 30 Mkr
 • Ökat bostadsbyggande och stadsutveckling 34.6 Mkr
 • Utökat aktivitetsbidrag till föreningslivet 10 Mkr
Tappade uppkopplingen